hoe gaat hoofdpijn weg

Hoe gaat hoofdpijn weg?

Als je wordt overvallen door een bonkend gevoel in je hoofd van stress gerelateerde hoofdpijn als de dag nog maar net begonnen is stel je jezelf ongetwijfeld de vraag ‘hoe gaat hoofdpijn weg?’ Jammer genoeg ben je dan al te laat, want er is best veel te doen om geen stress gerelateerde hoofdpijn te krijgen. Algemene tips zijn regelmatig leven, voor voldoende frisse lucht zorgen, af en toe rust nemen en tijd inruimen voor ontspanning. Bij de vraag ‘hoe gaat hoofdpijn weg?’ zijn dat allemaal methoden om stress gerelateerde hoofdpijn te voorkomen. Helaas werken deze methoden niet bij alle typen hoofdpijn. Dan moet je op zoek naar andere oplossingen.

Hoofdpijn erkennen als een serieus probleem

Hoofdpijn is te onderscheiden in drie categorieën: spanningshoofdpijn, hoofdpijn als bijwerking van medicijnen en hoofdpijn als uiting van andere lichamelijke problemen. Van de zojuist besproken stress gerelateerde hoofdpijn hebben veel mensen last. Deze hoofdpijn uit zich als een doffe bonzende pijn, die op verschillende plekken in het hoofd kan optreden. De vraag ‘hoe gaat hoofdpijn weg?’ kan bij de meeste categorieën hoofdpijn niet simpel worden beantwoord. Pijnstillers helpen soms voor de korte termijn, het zijn geen wondermiddelen. Veel beter is het om de onderliggende oorzaak van de hoofdpijn weg te nemen.

Hoofdpijn als bijwerking van pijnstillers

Een nare bijwerking van pijnstillers is, dat ze een hoofdpijn op korte termijn kunnen verhelpen, maar op de lange termijn juist meer hoofdpijn veroorzaken. Ook andere medicijnen kunnen dit effect hebben. De hoofdpijn wordt dus erger en treedt steeds vaker op naarmate er meer medicijnen worden gebruikt. Mensen die vaak hoofdpijn hebben nemen soms zelfs preventief pijnstillers. Uiteindelijk zal dat zich tegen je keren. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht, waarbij je steeds meer pijnstillers gaat gebruiken. De vraag ‘hoe gaat hoofdpijn weg?’ kun je dus beter niet beantwoorden met alsmaar stijgende hoeveelheden pijnstillers.

Andere oorzaken van hoofdpijn

De vraag ‘hoe gaat hoofdpijn weg?’ is lastiger te beantwoorden bij andere oorzaken van hoofdpijn dan spanning en teveel medicijnen. Je kunt ook hoofdpijn krijgen door hormonale invloeden, koorts, verkoudheid, ontstekingen van holtes in je hoofd, een verkeerde bril, teveel koffie, kaakproblemen, etc. In alle gevallen is het belangrijk om uit te zoeken waardoor je hoofdpijn krijgt. Als de oorzaak eenmaal bekend is kun je proberen om het probleem op te lossen. Bij hoofdpijn hebt door een verkoudheid is het geen probleem om incidenteel pijnstillers te gebruiken, want die verkoudheid is na een paar weken weer over. Het kan ook zo zijn dat je hoofdpijn krijgt door het veelvuldig gebruik van beeldschermen. Je kunt dan overwegen om een blauw licht filter bril aan te schaffen.