hoofdpijn bij hoesten

Hoofdpijn bij hoesten, wat kun je daar tegen doen?

Een vervelende, maar gelukkig ook zeldzame bijwerking tijdens een verkoudheid is hoofdpijn bij hoesten. Dat is hoofdpijn die optreedt nadat je een hoestbui hebt gehad. Soms duurt de hoofdpijn naar een paar seconden, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de hoofdpijn een aantal uren kan aanhouden. De hoofdpijn zelf kenmerkt zich door een scherpe stekende pijn, meestal aan de zijkanten van het hoofd en soms ook aan de achterzijde. Er is geen sprake van bijkomende verschijnselen, zoals misselijkheid. Wel kan bij sommige mensen nog lange tijd een doffe hoofdpijn aanhouden. Hoofdpijn bij hoesten treedt één tot enkele keren per dag op.

Andere oorzaken van vergelijkbare hoofdpijn

Dezelfde hoofdpijn als bij hoofdpijn door hoesten kan ook in andere situaties ontstaan. Zoals bij voorover buigen, tillen, lachen, niezen, de neus snuiten, de adem inhouden, snelle bewegingen van het hoofd, zingen, huilen, lachen en tijdens de stoelgang. Een verklaring voor het ontstaan van deze hoofdpijn is er niet. Personen die ouder zijn dan 40 jaar hebben een grotere kans dat hoofdpijn bij hoesten optreedt. Voor zover bekend is deze hoofdpijn niet schadelijk, maar het is erg vervelend als je er last van hebt.

Hoofdpijn bij hoesten voorkomen

Er is maar weinig wat je kunt doen aan het voorkomen van hoofdpijn bij hoesten, vooral als de hoofdpijn ook ontstaat door een andere oorzaak. Je kunt hooguit proberen om niet te hoesten, maar dat is erg lastig want een hoestprikkel is vaak niet te weerstaan. Als de overlast van hoofdpijn door hoesten erg groot is kan er preventief medicatie worden voorgeschreven. Het meest bekend is Indometacine, maar dat heeft wel enkele bijwerkingen. Andere medicijnen die bij hoofdpijn bij hoesten worden gebruikt zijn Propranolol en Acetazolamide. Deze medicijnen zijn ontwikkeld voor de behandeling van andere klachten, maar hebben ook een positief effect op het ontstaan van hoofdpijn bij hoesten.

Eigenschappen van Indometacine

Ter voorkoming van hoofdpijn bij hoesten worden met Indometacine goede resultaten geboekt. Het medicijn wordt een periode van 6 tot 12 maanden gebruikt. Daarna wordt de dosering langzaam afgebouwd om te bekijken of de klachten van hoofdpijn bij hoesten zijn verdwenen. Het medicijn kent wel een aantal, soms heftige, bijwerkingen. Als de dosering te hoog is ontstaat hevige hoofdpijn. Veel patiënten ervaren klachten als duizeligheid en draaierigheid, maar die verdwijnen na enige tijd. Ook misselijkheid, zuurbranden, oorsuizen, lusteloosheid en neerslachtigheid zijn bekende bijwerkingen van Indometacine.